Київ, пл. Галицька, 3
Зачинено
 • Понеділок
  10:00 - 17:00
 • Вівторок
  10:00 - 17:00
 • Середа
  10:00 - 17:00
 • Четвер
  10:00 - 17:00
 • П'ятниця
  10:00 - 17:00
 • Субота
  10:00 - 17:00
 • Неділя
  Вихідний
+38 (044) 597-87-77
Call-центр
Уповноважений з антикорупційної діяльності
Київ, пл. Галицька, 3
TPL_MENU

Посвідка на тимчасове проживання

Посвідка на тимчасове проживання — це документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. З 01.06.2018 виготовляється у вигляді картки з безконтактним електронним носієм.

 • Оформлення посвідки на тимчасове проживання

  Вартість вказана без урахування банківської комісії.
  2 556 UAH
  • Адмінпослуга, бланк і його персоніфікація
   1 022,00 UAH
  • Держмито
   34,00 UAH
  • Сервісні послуги підприємства
   1 500,00 UAH

Оформлення посвідки

Посвідка оформляється іноземцям або особам, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України та які:

 • Досягли 16-річного віку або не досягли 16-річного віку, але самостійно прибули в Україну з метою навчання, — на підставі заяв-анкет, поданими особисто;
 • Не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, — на підставі заяв-анкет осіб, зазначених у частинах другій — тринадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», до яких вони прибули з метою возз'єднання сім'ї.

Підстави для відмови:

 • іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на постійне проживання (крім випадків обміну посвідки), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;
 • іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в'їзду;
 • дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
 • встановлено належність особи до громадянства України;
 • за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;
 • іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 цього Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
 • отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований чи не відповідає встановленому зразку, чи належить іншій особі, чи строк його дії закінчився;
 • встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
 • виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Ви маєте змогу замовити таку послугу в Центрах «Паспортний сервіс», у містах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці.

Необхідний перелік документів

 • Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред’явлення повертається) та його копію;
 • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником) (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії подаються);
 • Переклад на українську мову сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 • Дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки;
 • У разі наявності, документ про звільнення від сплати адміністративного збору (оригінал після пред’явлення повертається, копія подається);

Додаткові документи, залежно від мети тимчасового проживання

Працевлаштування:

 • дозвіл на застосування праці іноземця;
 • трудовий контракт (дозвіл не потрібен);
 • трудовий контракт і посвідка іноземного українця;
 • зобов’язання роботодавця повідомити про дострокове припинення контракту.

Міжнародна технічна допомога (МТД):

 • подання держустанови, підприємства або організації, що є рецепієнтом проекту МТД;
 • засвідчена копія реєстраційної картки проекту МТД.

Провадження релігійної діяльності:

 • подання релігійної організації;
 • погодження держоргану, що здійснив реєстрацію релігійної організації

Участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших осередків, іноземних неурядових організацій:

 • подання філії (відділення, представництва, іншого структурного осередку) ІНО;
 • свідоцтво про реєстрацію осередку ІНО в Україні

Робота в представництвах іноземних компаній в Україні:

 • подання представництва іноземної компанії;
 • свідоцтво про реєстрацію представництва

Робота в філіях іноземних банків в Україні:

 • подання філії/представництва іноземного банку в Україні;
 • свідоцтво про акредитацію філії/представництва

Культурна, наукова, освітня діяльність, участь у волонтерських програмах:

 • подання держоргану, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних або волонтерських програм

Робота кореспондентом або представником іноземних ЗМІ:

 • звернення іноземного ЗМІ;
 • подання Мінінформполітики України

Засновник/учасник/бенефіціар юр. особи, зареєстрованої в Україні (розмір частки не менше 100 тис. євро за офіційним курсом НБУ):

 • копія установчого документа юр. особи, засвідчена її уповноваженою посадовою особою;
 • письмове зобов’язання юр. особи повідомити про втрату іноземцем статусу її засновника/ учасника/бенефіціара;
 • інші документи, залежно від виду здійснення іноземної інвестиції:
 • відомості про розмір частки в грошовій формі;
 • копія ВМД на майно, внесене до статутного фонду;
 • копія акта приймання-передачі майна;
 • виписка з рахунка в цінних паперах.

Навчання:

 • засвідчена копія наказу ВНЗ про зарахування та встановлення періодів навчання;
 • зобов’язання ВНЗ повідомити ДМС про відрахування.

Возз'єднання сім'ї з громадянином України:

 • документ, що підтверджує перебування у шлюбі з громадянином України;
 • ПГУ, з яким іноземець перебуває у шлюбі;
 • 1 якщо шлюб укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність визначається за ЗУ «Про міжнародне приватне право»

Возз'єднання сім'ї з особами, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (ч.ч.2−13 ст. 4 ЗУ «Про правовий статус іноземців…»):

 • документ, за яким вони згідно з правом країни походження вважаються членами сім'ї такої особи;
 • документ про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї;
 • посвідка на тимчасове проживання особи, до якої прибув член сім'ї

Звільнені з пункту тимчасового перебування іноземців (ПТПІ):

 • довідка про утримання в ПТПІ із зазначенням причин звільнення.

Вимоги по строкам подання документів для оформлення посвідки:
До 15 робочих днів до дати закінчення законного перебування іноземця в Україні.